Finance, bankovnictví

Proces párování, clearování …

Proces párování, clearování a vypořádání cenných papírů obsahuje několik klíčových kroků: – párování (matching) podmínek obchodu– clearování (clerance), tj. výpočet závazků partnerů– vypořádání (settlement) těchto závazků prostřednictvím konečného převodu cenných papírů (dodávka, delivery) konečného...

Závazky spojené s obchody …

Závazky spojené s obchody s cennými papíry někdy podléhají započtení. Započtení nabývá mnoha forem, např.: – multilaterální započtení: zahrnuje platební započtení i novaci obchodů s centrálním partnerem, na většině trhů je však toto započtení...

Vedle dvou možných vztahů mezi …

Vedle dvou možných vztahů mezi poskytnutými platbami a přijatými platbami je důležité také časování vypořádání. U každého vztahu systém může vypořádat všechny měny současně (simultánní vypořádání) nebo v rozdílných okamžicích (sekvenční vypořádání). U simultánního...

Velikost měnového vypořádacího rizika

– o vypořádacím riziku bank nejsou k dispozici dostatečné údaje, protože většina bank toto riziko neměří– momentální expozice dosahuje vysokých hodnot– např. velké banky na světě každý den vypořádají měnové obchody převyšující 1 mld....

Eliminace měnového vypořádacího rizika

– je možné jej eliminovat multiměnovým vypořádacím mechanismem, který spojuje platbu v jedné měně s platbou v druhé měně Vypořádací systém je možné zajistit dvěma možnými vztahy mezi poskytnutými platbami: – zaručený systém přijatých...

Dále existují další vedlejší …

Dále existují další vedlejší příčiny bankovních krizí, což je např.: neefektivní činnost bank, nadměrný počet pracovníků, tlak akcionářů na získání výhodnější podmínek, nedostatečné účetnictví bank či klientů, vylepšování výsledků,… Bankovní krize jsou obvykle spojeny...

Riziko úvěrových ekvivalentů

– je rizikem ztráty a selhání partnera u podrozvahových položek,tj. u poskytnutých úvěrových příslibů, poskytnutých záruk,poskytnutých či potvrzených dokumentárních akreditivů, derivátů, apod.– měření úvěrového rizika podrozvahových operací je založeno na výpočtu úvěrových ekvivalentů Měnové...

Úvěrování je hlavní aktivitou bank, …

Úvěrování je hlavní aktivitou bank, a proto je hlavním rizikem bank. Svět je průběžně zasahován bankovními krizemi. Špatné úvěrování obvykle nastartuje s určitým časovým zpožděním bankovní krizi, která poté s dalším časovým zpožděním způsobí...

Solventní problémy jsou podstatně závažnější, …

Solventní problémy jsou podstatně závažnější, neboť při nich je hodnota banky záporná, tj. záporný je také vlastní kapitál a kapitálová přiměřenost. Banka je fakticky ve stavu bankrotu. V literatuře se doporučuje zachraňovat pouze banky...

Vnější úvěrové hodnocení

– nejpopulárnější hodnotící agentury: Standard and Poor´s, Moody´s FitchIBCA, Surf and Phelps, Thomson Financial Bank Watch– u dlouhodobého hodnocení je větší důraz položen na ziskovosti a ekonomickém sektoru, zatímco krátkodobé hodnocení více zdůrazňuje likviditu–...