Finance, bankovnictví

Proplacení:

– v hotovosti– převodem peněz z účtu na účet, je-li však opatřen doložkou „k zúčtování“ Křižování šeků omezuje proplácení šeku neoprávněné osobě. Křižuje buď výstavce nebo majitel účtu (šeku), a to na lícní straně,...

Využití šeků:

– pokud není známo bankovní spojení příjemce– bankovní spojení není dostatečně schůdné– platba diskrétní povahy Výhody šeků:– při placen nahrazují hotové peníze– snadná převoditelnost a oběh– rychlá vymahatelnost pohledávky– mezinárodní použitíŠek může být převáděn...

Šeky

Šeky jsou vydávány k šekovatelným vkladům, běžným účtům ve formě šekové knížky. Šek je platební nástroj, je to druh platebního příkazu, kterým příkazce (obvykle majitel účtu) dává příkaz bance (šekovníkovi), aby zaplatil k tíži...

Využití plateb. karet:

– k výběru hotovosti z bankomatu (musíme znát PIN)– k přímému bezhotovostnímu placení– pro využívání některých doprovodných služeb (různé formy pojištění, jako je cestovní pojištění, pojištění ztráty cestovních dokladů, pojištění zavazadel, asistenční služby, právní...

Banky vydávají různě druhy karet:

– pro fyzické osoby– pro právnické osoby– pro použití v tuzemsku– pro použití i v zahraničíPro VIP klienty existují prestižní karty. Výhody plateb. karet:– jednoduchý přístup k financím– vyšší bezpečnost– úspora času– výhodnější kurz...

2) Jméno držitele plateb. karty

– či jiná identifikace – RČ, číslo OP, ale tomu se bráníme páč . RČ je velkým zdrojem informací o nás3) Číslo platební karty4) Doba platnosti karty5) Záznam dat může být formou – magnetického...