Finance, bankovnictví

REVOLVINGOVÝ TERMÍNOVANÝ ÚČET

REVOLVINGOVÝ TERMÍNOVANÝ ÚČET Revolvingový termínovaný účet má tyto výhody:• Automatické obnovování vkladu,• Pevná úroková sazba během jednoho cyklu,• Možnost výběru vkladu v ochranné lhůtě bez smluvní náhrady,• Úročení vkladu plnou sazbou i během ochranné...

DEPOZITNÍ SMĚNKA

DEPOZITNÍ SMĚNKADepozitní směnka je převoditelný cenný papír, který slouží k jednorázovému uložení peněžních prostředků na libovolnou dobu splatnosti v rozmezí 7 dnů až 1 roku. Ve své podstatě jde o obchodní případ mezi klientem...

Money Market Účet

Money Market Účet Money Market účet se zakládá jako další účet z běžného účtu za účelem výhodného zhodnocení krátkodobě volných finančních prostředků nad 50 tis. Kč. Money Market účet je vklad s jednodenní výpovědní...

TERMÍNOVANÝ ÚČET

TERMÍNOVANÝ ÚČET Termínované účty slouží k dočasnému jednorázovému uložení a zhodnocení finančních prostředků během zvolené lhůty. Po uzavření smlouvy je nutno v termínu dohodnutém s bankou složit smluvenou částku na účet převodem nebo v...

Služby pro firmy, organizace a instituce

Obecné informace Pro uzavření smlouvy o zřízení a vedení účtu mezi právnickou osobou a Moravia Bankou jsou potřebné níže uvedené dokumenty:• Platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo osob, které mohou jednat za společnost.• Doklad...

Tuzemský platební styk a depozitní služby.

Tuzemský platební styk a depozitní služby.1. Běžné a termínované účty korunové Běžný účet má tyto výhody: • Výhodné úrokové sazby s pásmovým úročením podle výše denního zůstatku,• Úspora času a financí při pravidelných platbách...

Bankovní právo – z. č. 21/1992 Sb. O bankách

 banky se zapisují do OR o podmínkách svých obchodů musí banka inform. Klienty písemně ve svých provozních prostorách; pokud je banka oprávněna emitovat hypotéční zástavní listy, je povinna vydat podmínky pro poskytování hypotéčních...

Bankovní právo – z. č. 21/1992 Sb. O bankách

3) z. č. 21/1992 Sb. O bankách banka = PO ve formě a.s. se sídlem v ČR nebo s.p.ú., která/ý poskytuje úvěry a přijímá vklady kromě poskyt. Úvěrů a přijímání vkladů smí banka provádět...

Bankovní právo – z.č. 6/1993 Sb. O ČNB

2) z.č. 6/1993 Sb. O ČNB ČNB je ústřední bankou státu, právnickou osobou, v majetkoprávních vztazích podnikatelem. Usiluje o stabilitu Kč ČNB určuje měnovou politiku, spoluovlivňuje devizovou politiku Stanoví organizaci a strukturu ČNB; ČNB...

Bankovní právo, úst z. č. 1/1993 Sb.

1) úst z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR čl. 98 stanoví základy postavení ČNB v systému státních orgánů ČR (diky její působnosti lze zasahovat jen na základě zákona, pečuje o stabilitu měny) a v...