Finance, bankovnictví

Bankovní úvěry a půjčky

 Význam pro banku Druhy Krátkodobé úvěry a půjčky Střednědobé a dlouhodobé úvěry Směnka – druhy, charakteristika, náležitosti, právní úprava směnky Úvěry pro občany Význam úvěrů pro firmy Charakteristika a členění zdrojů podniku Úloha...

Členění:

– dle územío tuzemskéo mezinárodní– dle způsobu uhrazení peněžní transakceo debetní – do zůstatku na účtuo kreditní – z úvěruo charge karty – účtují se poplatky 1 x měsíčně a pak se to uhradí–...

Platební karta

– výhodyo dostupnost peněz všude a kdykolio výhodnější když měním peníze přes kartu– na kartě je jméno, magnetický proužek s informacemi Dělení:– karty elektronickéo na přední straně žádný vystouplý tisko používají se méně– karty...

Příkazy k inkasu

dává-li ho příjemce peněz a né majitel účtu použití když je to dohodnuto mezi příkazcem a příjemcem a bankou pokud dochází k pravomocnému rozhodnutí soudu Šeky – cenný papír– obsahují bezpodmínečný příkaz výstavce šeku...

Pořadí úkonů při platbě

– přenos informací (mezinárodní úroveň posílá informace SWIFT, tuzemská úroveň clearingové centrum)– zúčtování platby – odpis z účtu a na druhý se to připíšeo báze koperspondenčních bank – jednotlivé banky si vyberou jinou sdruženou...

Význam platebního styku

– ulehčení směnných procesů– redukce nákladů na provádění transakcí– efektivní provádění platebního styku Dělení zemí dle platebního styku – šekové– žirové (běžné účty Struktura – dle plateb (formy)o hotovostní platební styko bezhotovostní platební styk–...

Hotovostní platební styk

– pomocí bankovek a mincí– základní formy realizaceo složením hotovosti ve prospěch účtu příjemceo poukaz peněžitých prostředků z účtu k výplatě hotovostio šekem určeným k výplatě v hotovostio výběr v hotovosti prostřednictvím výběrního lístkuo...

Eskont směnky diskont =

Eskont směnky diskont = směnečný obnos x diskontní sazba % x doba splatnosti 100 x 360 Výnosovost akcií = dividenda x 100 Kurz akcie Poměr – kurz / zisk P / E – RATIO...

Poptávka po úvěrech a nabídla depozit

i = úrokovámíra iRrovnovážnáúroková míra Q – množství (větší zájem) Posun křivky:– změny poptávkového nebo nabízeného množství při každé dané úrokové míře jako reakce na změnu jiných faktorů než je úroková míra (zvýšení daní)....

Nominální a efektivní úroková míra

– chování subjektů na trhu je ovlivňováno nikoliv nominální úrokovou sazbou ale skutečnými efektivními výnosy (z nákupu a prodeje určitého finančního aktiva). Tento výnos nazýváme VÝNOSEM DO DOBY SPLATNOSTI – taková úroková míra při...