Finance, bankovnictví

Finanční analýza

Je to činnost, při které se hodnotí podnik z hlediska jeho ekonomického zdraví za určité období. Potřebuje údaje z rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow. Cílem je získat představu o současném nebo očekávaném stavu,...

Tržby

Tržby 621.000,-Ostatní provozní výnosy 115.000,-Ostatní finanční výnosy 72.400,-Materiálové náklady 280.000,-Mzdové náklady 405.000,-Odpisy 50.000,-Úroky 33.400,-Zisk (čistý) 40.000,- ukazatelé rentability rentabilita zisk 40.000 kapitálu celkový kapitál 607.000 = 0,07 vlastního zisk 40.000 kapitálu vlastní kapitál 290.000...

2. Oběžný majetek

2. Oběžný majetek 2. Cizí zdrojezásoby (mat., zb., výr., pol.,…) a) dlouhodobépohledávky DBÚ – emisní půjčka, hypoteční úvěrfin. majetek (211, 221, pokl. poukázky) obligace (dlouhodobé) b) krátkodobé KBÚ závazky (obchodní úvěry) ostatní Z (zam.,...

4. Daňová povinnost

4. daňová povinnost – včas, minimální úroveň5. pojištění6. vedení UCE, rozpočetnictví – rozvaha – výkaz zisků a ztrát – výkaz CASH FLOW – finanční analýza RozvahaRozvaha neboli bilance zobrazuje finanční situace firmy, stav jejího...

AKTIVA

AKTIVA PASIVA CO podnik vlastní (např. hotovost, JAK jsou aktiva financována, čím, zásoby, stroje atd.) tj. co firma dluží jiným eko- nomickým subjektům a a CO podniku dluží jiné ekonomické JAKÝ je její vlastní...

Finanční rozhodování

Fáze finančního rozhodování1. Stanovení finančního cíle2. Sběr informací3. Zpracování různých variant řešení4. Stanovení kritéria výběru5. Výběr nejlepší varianty (podle kritéria a poskytnutých informací) Druhy finančního rozhodování1) Taktické – méně rizikové, přináší méně peněz, krátkodobější,...

Budoucí hodnota

Budoucí hodnota = kolik peněz bude mít podnik v budoucnu SH → BH BHn = SH * (1 + i)n Současná hodnota = kolik mám zaplatit dnes, abych měl v budoucnu určitou částku BH...

Plánování tvorby a užití …

– plánování tvorby a užití finančních prostředků – vyhodnocování finanční činnosti podniku – fyzická péče za finance (včasné splácení úvěrů a inkas) – vedení účetnictví – zajišťování finančních zdrojů pro budoucnost (emise cenných papírů)...

Finanční řízení řeší dva problémy

1. Kolik do jakých aktiv investovat = investiční rozhodování2. Kde vzít finanční prostředky na investování = finanční rozhodování Podstatou finančního řízení je zajistit co nejvýhodnější strukturu aktiv a pasiv. Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál, zdroje)–...

Nevýhodná je i nadbytečná likvidita …

– nevýhodná je i nadbytečná likvidita (snižuje výnosnost podniku – finanční prostředky v hotovosti a krátkodobé vklady u bank nepřinášejí takový efekt, jaký by podnik mohl dosáhnout, kdyby peníze použil na jiné účely –...