Finance, bankovnictví

Tento postup je poměrně …

– tento postup je poměrně snadno pochopitelný a proveditelný, avšak také zatížen značnou subjektivitou hodnocení úvěrových pracovníků– jejich rozhodnutí jsou jedinečná, ale opakovatelná jinými osobami Bodování – bývá založeno na statistické analýze minulých a...

Úvěrové riziko

– je rizikem ztráty ze selhání partnera (dlužníka) tím, že nedostojí svým závazkům, a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu– tyto závazky vznikají z úvěrových aktivit, obchodních a investičních aktivit, z platebního styku a...

Faktory, které snižují úvěrové riziko:

– konzervativní přístup managementu a úvěrová politika banky– dokonalý schvalovací proces před poskytnutím úvěru– přiměřené limity úvěrové angažovanosti banky vůči klientům– pravidelné monitorování rizika– řádné zajištění nebo pojištění úvěru– diverzifikace rizika mezi odvětví a...

Přímé úvěrové riziko

– je to riziko ztráty ze selhání partnera u netradičních rozvahových položek v plné nebo částečné hodnotě, tj. u úvěrů, půjček, vkladů (depozit), dluhopisů, směnek, apod. – je nejstarším finančním rizikem a zůstává stále...

Finanční rizika

– jsou definována jako potenciální finanční ztráty subjektu (tj. nikoli již existující realizovaná či nerealizovaná finanční ztráta, ale ztráta v budoucnosti vyplývající z daného finančního či komoditního nástroje nebo finančního či komoditního portfolia)– jsou...

Banky bez licence:

Banky v likvidaci nebo konkurzu:Kreditní a průmyslová banka, AB banka, Česká banka, První slezská banka, Kreditní banka, Realitbanka, COOP banka, Velkomoravská banka, Agrobanka, Ekoagrobanka, Pragobanka, Universal Banka, Moravia Banka, Union banka, Plzeňská bankaBanky zaniklé...

5. Český bankovní systém

Český bankovní systém vychází z orientace na EU. Je založen na dvoustupňovém univerzálním bankovnictvím s existencí určitých specializovaných bank. Základní složkou českého bankovního systému jsou univerzální banky, mezi kterými dominují svým podílem tři velké...

Česká exportní banka, a. s., …

– Česká exportní banka, a. s., která byla založena v roce 1994 a svou činnost zahájila v roce 1995. Hlavní činnosti této banky je podpora vývozu, prostřednictvím státem zvýhodněného financování, hlavně z pohledu doby...