Finance, bankovnictví

Inflace, podstata, formy a příčina

Inflace je projev nerovnováhy ekonomiky.Inflací označujeme stálý a nepřetržitý růst cen a cenové hladiny, doprovázený snižováním kupní síly peněz.Znamená to, že ceny veškerého zboží způsobují nepřiměřeně rychlejší tempo růstu peněžní zásoby v ekonomice, než...

3. Peníze nemůžeme zaměňovat …

3. peníze nemůžeme zaměňovat s důchodem, protože peníze jsou veličina stavová, oproti tomu důchod je veličina toková4. nabízené množství peněz – peněžní zásoba M1 se musí rovnat množství peněz, které subjekty skutečně drží5. nabízené...

Druhy poptávky po penězích

Druhy poptávky po penězích se odvíjí z funkcí peněz (prostředek směny, uchovatel hodnoty, zúčtovací jednotka).• Transakční poptávka– vyplývá z funkce peněz jako prostředku směny, kdy jednotlivé subjekty potřebují peníze na běžné nákupy a další...

Faktory:

• Velikost reálného důchodu domácností Y• Ceny ostatních druhů zboží a služeb• Spotřebitelské preferenceObecně lze říci, že poptávka po penězích se mění v závislosti na hospodářském cyklu.V případě konjunktury, kdy dochází k růstu GDP...

Problémy:

• Q – každým rokem se neustále mění objem produkce• Zpožděné údaje – dochází k časovému zpoždění údajů statistiky• P – ceny podléhají inflaciJe-li v oběhu více než je rovnováha – dochází k inflaci.Je-li...

Uchovatel hodnoty

• Uchovatel hodnoty – peníze mají schopnost uchovávat kupní sílu do budoucnosti, jsou uchovatelem bohatství a jejich kvalita je závislá na inflaci, což je nevýhodou• Účetní jednotka (zúčtovací jednotka) – peníze vyjadřují ceny zboží...

Měnové agregáty jsou uměle …

Měnové agregáty jsou uměle vytvořené bankovní kategorie, které v sobě zahrnují vždy skupinu peněz.Měnové agregáty jsou seřazeny podle stupně likvidity, tedy schopnosti přeměny na hotovostní peněžní prostředky.M0 – PMR + hotovost = měnová báze...

Opticky proměnlivá barva

– u nejvyšších hodnot– založena na optickém efektu– záleží na pohledu, mění se barvy – široký pruh cca 2 cm Tisk bankovek v ČR – Státní tiskárna cenin v Praze (i známky a akcie)Ražba...

Výhoda peněžní směny:

– vede k úsporám času a ekonomických zdrojů (půda, kapitál)– umožňuje efektivní fungování trhuDnešní peníze nejsou podloženy zlatem (nemají vazby na zlaté krytí).V současnosti se řídí množství peněz v oběhu podle množství vyrobeného zboží...