Finance, bankovnictví

25. Architektura informačních systémů a technologií

Řešení architektury jako významná činnost strategického řízení IS – Návrh architektury IS/IT je jednou z nejvýznamnějších činností strategického řízení informačního systému. Kvalitní architektura IS/IT je jedním z léků proti různým neduhům. – (Informační systémy...

26. Význam a podstata bankovní regulace

– regulace je pozitivním příspěvkem k fungování finančního systému v míře, v níž odpovídá následujícím obecným normativním pravidlům, která vyjadřují vyvažování principu svobody podnikání na jedné straně a regulace s tím spojeného dohledu na...

22. Trendy informačních systémů a technologického rozvoje

Technologické aspekty rozvoje komunikací – z technologického hlediska je rozvoj komunikací podporován rozvojem zejména těchto prostředků: – nová technologie přenosu dat po tradiční telefonní síti, která umožňuje současný přenos hlasu a dat – aj....

18. Struktura investičního bankovnictví

Charakteristika emisních obchodů – účelem emise CP je alokace volných finančních prostředků od těch, kdo mají dočasný přebytek finančních zdrojů, k těm, kdo jich mají nedostatek. – Emitent vydává různé druhy CP, které nakupují...

19. Úvěry investičního charakteru

Rysy úvěrů investičního charakteru – investiční úvěry můžeme charakterizovat jako úvěry na pořízení investičního (fixního) majetku. – Investiční úvěry představují relativně samostatnou skupinu komerčních bankovních úvěrů. Jejich specifika jsou dána tím, že jejich osudy...

15. Podílové fondy

Poslání podílových fondů a jejich poslání na kapitálovém trhu – podílový fond je organizační složka investiční společnosti, v níž je soustředěn cizí majetek, který investiční společnost spravuje. Podílový fond není PO a nemůže tudíž...