Finance, bankovnictví

Úroková míra (p)

Úroková míra (p) = úrok (U) / jistina (J – půjčená částka peněz) Částka, kterou dlužník zaplatí po uplynutí období a kterou dostane věřitel (F) je složena z jistiny, půjčené částky (J) + úroku...

Posun doprava – když roste …

Posun doprava – když roste cenová hladina (inflace – kdy ekonomice roste GDPPosun doleva – když klesá cenová hladina – kdy klesá ekonomice GDP Nabídka peněz – je tvorba hotovostních a bezhotovostních (depozitních) peněz,...

Při jejím sjednávání je proto důležité:

a) časové období za které je poměřovánab) četnost skládání úroků– nejběžnější způsob skládání úrok a časové poměřovací období je:• roční – p.a.• pololetní – p.s.• čtvrtletní – p.q.• měsíční – p.m.• denní – p.d....

Důsledky inflace

Zejména vysoká inflace narušuje rovnováhu ekonomiky a zasahuje svými důsledky všechny části ekonomiky.1. inflace má přerozdělovací efekta. postihuje příjemce fixních důchodů (starobní důchod, stipendia, úroky z vkladů, obligace) – jejich výše se nemění, ale...

Protiinflační politika

– problémem každé ekonomiky je udržet si stálou inflaci– rozlišujeme 2 protiinflační politiky:• orientovaná na agregátní poptávku – zpravidla se k tomu využívá měnová fiskální politika• důchodová politika – další možnost jak zpomalit růst...

U této inflace dochází k převisu AD nad AS.

Tato nerovnováha se řeší zpravidla růstem cen (inflací), obnoví se v určitém bodě rovnováhy mezi AS a AD, ale sníží se kupní síla peněz. 2. nabídková inflace ( = inflace tlačená náklady)– je způsobena...

Očekávaná inflace (setrvačná) – …

Očekávaná inflace (setrvačná) – firmy a domácnosti určitou míru inflace očekávají a zahrnují ji do svých budoucích rozhodnutí, díky tomu se zpravidla změní očekávaná ve skutečnou Formy inflace:Formy inflace se člení podle stupně závažnosti:1....

3. Hyperinflace

– je to extrémní případ pádivé inflace– tempo růstu cen je vysoké a nemá již žádnou souvislost s tempem růstu výroby, dochází k dezorganizaci hospodářského života– ceny jsou vysoce nestabilní a často se mění...

Deflace – je opakem …

Deflace – je opakem inflace, je to snižování cenové hladinyStagflace – roste inflace a přitom stagnuje hospodářský růstDesinflace – znamená zpomalování tempa růstu cen, snižování míry inflace K měření inflace se používají cenové indexy:1....

Rovnováha na trhu peněz nastává, …

Rovnováha na trhu peněz nastává, když se nabízené množství peněz rovná poptávanému množství peněz.Rovnováha na trhu peněz je rovnováhou stavovou – ekonomické subjekty jsou ochotny držet nabízené množství v určitém druhu finančního aktiva při...