Finance, bankovnictví

Moderní formy peněz

bankovky, mince a peníze na účtech u bank– plastikové peníze – platební karty– skoro peníze (peníze v PC) Charakteristika peněz– peníze mají určité základní charakteristiky:1. snadno přenosné2. trvanlivé3. snadno dělitelné4. stabilní hodnota5. kvalitní ochranné...

Vodoznak

– je to obrazec viditelný proti světlu– zmenšenina hlavního portrétu– portrét musí být už při výrobě• ochranný okénkový proužek– z umělé metalizované hmoty, je zapuštěn do papíru při výrobě– na líci vystupuje po 5...

Peníze – sami o sobě nejsou užitečné …

-sami o sobě nejsou užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že je lze v kterémkoli místě vyměnit za užitečný statek– jsou vzácným statkem– jako peníze může sloužit cokoliv Historie peněz• Naturální směna – výměna...

ÚROČENÍ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ

– Peníze a peněžní trh– Inflace, podstata, formy a příčiny– Teorie úroků a časová hodnota peněz– Úroková politika banky a její řízení– Úrokové riziko– Řízení úrokového rizika– Cenová politika jako součást marketingu– Vlivy působící...

Strategické řízení lidských zdrojů

– synonymum personální práce– strategické – dlouhodobý horizont – 3 a více let– jak bude organizována personální práce– existuje:– personální strategie – dlouhodobý výhled– personální politika – soubor hlavních činností Strategie lidských zdrojů– stimulování...

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

– tvorba komplexních strategických plánů:– dotýká se časového horizontu 5 a více let, musíme si odpovědět na tyto otázky:– vytýčení vize (poslání firmy) – dlouhodobý záměr rozvoje– stanovení strategických cílů (výstavba zahr. pobočky)– stanovení...

Podíl na trhu

– podíl na trhu– soc. zodpovědnost– růst soc. jistot zaměstnanců– směry výzkumu a vývoje– růst kvality výrobků a služeb– diverzifikace – rozdělení– efektivnost – spotřeba času na jednu jednotku– finanční stabilita– rozvoj managementu –...

2. Konzervativní (klasický) typ hospodářské politiky

– od 70. Let– teorie věří v samoregulační síly trhu bez zásahu státu, kdy tržní mechanismus stačí na efektivní využívání zdrojů výrobních faktorů– cílem je cenová stabilita a využití monetární politiky, ostatní zásahy zavrhují...

Tržní nebo-li nepřímé nástroje

1. Intervence na devizových trzích– podobají se operacím na volném trhu– centrální banka za domácí měnu nakupuje zahraniční měnu a naopak– tím ovlivní výši měnového kurzu2. Opatření monetární (měnové) a fiskální (rozpočtové) politiky, které...

Komparace = porovnání …

Komparace = porovnání (jaký výrobek je vyráběn s nižšími náklady)– země A je úspěšnější v pšenici 3x než země B– v oděvech je též úspěšnější 1,6x země A než země B– přesto i za...