Finance, bankovnictví

Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv – nejrozšířenější a nejbezpečnější forma platebního styku vůbec– velké zeměpisné vzdálenosti při vysoké míře zabezpečení– 1929 – Jednotná pravidla pro dokumentární akreditiv– písemný příkaz nebo závazek banky, že zaplatí určenou částku nebo...

Platební karty

Platební karty – slouží především pro výběr hotovosti v bankomatech a pro bezhotovostní placení spotřebních výdajů– překonávají nedostatky hotovostního a šekového placení– bankomaty pracují: on-line režim – napojení na banku v reálném čase off-line...

MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK

MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK – zajištění plateb mezi jednotlivými subjekty různých států nebo mezi těmito státy a různými nadnárodními institucemi obchodní platby – platby za vývoz a dovoz služeb, vyrovnávají pohledávky a závazky související se...

Eurošeky

Eurošeky– mezinárodní šekový systém, který je v Evropě velmi rozšířen, je založen na mezinárodně jednotných podmínkách vydávání a přijímání šeků všemi zúčastněnými subjekty a využití jednotného tiskopisu a záruční karty  tu vydává majiteli...

Zaručený šekový systém

Zaručený šekový systém– tuzemská alternativa eurošeků– na lícní straně je znak červené královské koruny– vystupuje tu: banka – vydávající a přijímající subjekt klient obchodníci – přijímají šeky od klient Cestovní šeky– vznikly z potřeby...

druhy šeků:

– druhy šeků:a) podle výstavce šek– soukromé – vystavují je nebankovní subjekty, které mají v dané bance vedený účet, většinou ve formě šekových knížek– bankovní – výstavce je banka, která ručí za jeho proplacení...

Placení šekem:

– placení šekem:– většinou splatný na viděnou po předložení – dle zákona jsou stanoveny lhůty, ve kterých je potřeba předložit šek k proplacení (počítají se ode dne vystavení šeku)– po uplynutí lhůty může výstavce...

Šek

Šek – písemný platební příkaz majitele účtu (výstavce šeku) přikazující bance (šekovníkovi) vyplatit při předložení šeku osobě uvedené na šeku nebo doručiteli určitou částku uvedenou na šeku z jeho běžného účtu, popř. úvěrového účtu–...

Běžný účet

Běžný účet – hlavní funkcí jeho existence je provádění platebního styku– základní právní úprava v OZ + Všeobecné obchodní podmínky vydané ČNB– založení probíhá na základě žádosti klienta a toto založení nese řadu práv...

Organizace bezhotovostního platebního styku

Organizace bezhotovostního platebního styku – je důležité, zda určitá transakce probíhá v rámci jedné banky, nebo mezi více bankami  podle toho: Vnitrobankovní platební styk– jde o platby klientů jedné banky– plná automatizace, vysoká...