Finance, bankovnictví

MANAGERSKÝ ÚČET

MANAGERSKÝ ÚČETManagerský účet je zvýhodněný běžný účet pro občany, který banka zakládá a vede po dobu stanovenou ve smlouvě, vybraným zaměstnancům právnických osob. Slouží ke každodennímu nakládání s finančními prostředky. Managerský účet má tyto...

PLATEBNÍ KARTA VISA CLASSIC

PLATEBNÍ KARTA VISA CLASSICPlatební karty VISA CLASSIC vydává Moravia Banka k běžným korunovým a devizovým účtům svých klientů, kteří splňují bankou stanovené podmínky. Debetní karta VISA Classic slouží k výběru hotovosti v bankomatech označených...

Služby na SCP

2. Služby na SCP Pro klienty zajišťujeme i služby na Středisku cenných papírů:• Blokace, odblokace cenných papírů• Registrace nového účtu v SCP• Registrace dalšího účtu v SCP• Úplatné převody cenných papírů dle čísla účtu...

Kapitálový trh

Kapitálový trh Moravia Banka pro své klienty nabízí individuální přístup k řešení alokace volných zdrojů do vhodných investic který je postaven na velmi dobré znalosti českého kapitálového trhu, technické a personální zdatnosti pracovníků a...

Služby kapitálovém trhu

V současné době nabízíme na kapitálovém trhu tyto služby: 1. Zprostředkování obchodů na BCPP, a.s.Banka zajišťuje obchodování na klienty na BCPP, a.s. Zajišťujeme nákup a prodej CP nejen v automatizovaném obchodním systému burzy, ale...

Foreign Exchange

Foreign Exchange Foreign Exchange je název pro trh s devizovými prostředky. Jde o nákupy a prodeje deviz za koruny nebo za jiné devizi. Obchody se sjednávají s bankami v ČR i v zahraničí. Nákupy...

Obchody s klienty

Obchody s klienty Speciální devizové kurzy: Při nákupu, prodeji devizových prostředků nad 50 000,- USD nebo ekvivalent v jiné měně klient kontaktuje telefonicky dealing a dohodne si s dealerem individuální spotový kurz, zohledňující vývoj...

Operace s pokladničními poukázkami

Operace s pokladničními poukázkami Další možností deponování korun jsou operace s pokladničními poukázkami.Pokladniční poukázky jsou krátkodobé cenné papíry v zaknihované podobě, které emituje především Ministerstvo financí, ČNB a FNM. Obchodují se v desítkách a...

Operace s pokladničními poukázkami pro klienty:

Operace s pokladničními poukázkami pro klienty: Klient, který splňuje podmínky obchodování s pokladničními poukázkami kontaktuje dealing centrály, s kterým může dohodnout následující typy operací: • Nákup nebo prodej PP za limitní cenu, stanovenou klientem...

Money Market

Money Market Money Market představuje mezinárodní trh v oblasti termínovaných obchodů s korunovými a devizovými depozity.Obchody jsou uzavírány mezi bankami buďto přímo, nebo prostřednictvím brokerů. Brokeři tvoří mezičlánek – zprostředkovatele obchodů.Půjčky jsou sjednávány na...