Finance, bankovnictví

Individuální termínované vklady

Individuální termínované vklady – korunové ( dále ITV)Minimální vklad je 5 000 000 Kč s dobou uložení již od jednoho dne do jednoho roku, na jakoukoliv nestandardní dobu. Obchody sjednává klient telefonicky s dealerem...

Výhody poskytování úvěru:

Výhody poskytování úvěru:Bankovní úvěr umožňuje klientům získat dočasné peněžní prostředky k financování jejich potřeb, a to na přechodnou dobu do doby splatnosti úvěru. Za tuto možnost musí klient zaplatit úrok. Bankovní úvěr tak řeší...

Úvěrový příslib

Úvěrový příslib Je pro banku závazný akt, jehož plnění je, pokud se nezvýší míra rizika spojená s návratnosti úvěru a jsou splněny všechny v něm stanovené podmínky, pro banku povinné.Banka v příslibu vyjadřuje možnost...

Doklady k zajištění úvěru

Doklady k zajištění úvěruZástavní právo k nemovitostem• Výpis z katastru nemovitostí• Znalecký posudek na nemovitost dle platných vyhlášek• Nabývací tituly vlastníků k nabízené nemovitosti pro zřízení zástavního a předkupního práva k nemovitostem• Pojistná smlouva...

Pohledávky

PohledávkyZástavní právo k pohledávkám• Obchodní smlouvy, z nichž pohledávky budou zastaveny, v nich specifikované platební podmínky a objemy uzavřených kontraktů.• Znalost obchodních partnerů – výpis z OR (Živnostenské listy) a jejich finanční situace• Obchodní...

Úrokové sazby

Úrokové sazbyBanka účtuje klientovi za poskytnutý úvěr určitý úrok stanovený v úvěrové smlouvě v rámci rozpětí úrokových sazeb. Výše úroku je určena individuálně pro každý aktivní úvěrový obchod v závislosti na lhůtě splatnosti, na...

Zajištění úvěrů

Zajištění úvěrůA. Zástavní právoMožnosti zajišťovacích instrumentů:• Nemovitosti• Věci movité• Pohledávky (pohledávkou zde může být i hotovost)• Cenné papíry B. Ručení třetí osobouRučení je písemný jednostranný právní úkon, kterým ručitel na sebe bere vůči věřiteli...

Úvěry a jejich členění

c) podle měny• korunový• devizovýPředpokladem pro poskytnutí devizových úvěrů je inkaso v cizí měně a dostatečné zajištění, které by pokrývalo i Kurzové riziko. Zajištění se děje stejnými zajišťovacími instrumenty jako u úvěrů korunových. Tyto...

Schéma postupu uzavírání aktivního úvěrového obchodu:

Schéma postupu uzavírání aktivního úvěrového obchodu:• Ústní jednání• Žádost o poskytnutí úvěru• Vyhodnocování žádosti o poskytnutí úvěru• Rozhodnutí o poskytnutí úvěru• Smluvní dokumenty• Poskytnutí úvěru• Hodnocení plnění podmínek uzavřených smluv o úvěru Úvěry pro...

Úvěry a jejich členění

Úvěry a jejich členěnía) podle objektu úvěru• provozní úvěr• investiční úvěr• na zásoby• na pohledávky• na přechodný nedostatek finančních prostředků b) podle typu bankovních operací• účelový – poskytovaný na konkrétní účel, který musí být...