Finance, bankovnictví

VLASTNÍ SROVNÁNÍ PRODUKTŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH BANK

3 VLASTNÍ SROVNÁNÍ PRODUKTŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH BANKKdyž ještě před nedávnem někdo vyslovil pojem přímé bankovnictví, tak se ostatním vybavila automaticky tehdy ještě Expandia Banka, nabízející obsluhu účtů pomocí moderních komunikačních kanálů, které dokáží...

GE Capital Bank

Historie:GE Capital Bank byla založena v roce 1998 na základě smlouvy o prodeji části podniku odkoupila část Agrobanky Praha a. s. Poté zahájila intenzivní proces revitalizace a stabilizace. Proměna tohoto peněžního ústavu v moderní...

Československá obchodní banka

Historie:Československá obchodní banka byla založena v roce 1964. Zakladateli a počátečními akcionáři byly SBČS jako majoritní akcionář a dále jiné, státem kontrolované subjekty jako minoritní akcionáři. Do roku 1989 se banka soustředila hlavně na...

eBanka

Vybrané údaje.Počet poboček 5Počet účtů –Počet klientů 30000Počet zaměstnanců 280Vlastní jmění (mil. Kč) 201Aktiva celkem (mil. Kč) 2565Hospodářský výsledek za poslední účetní období (mil. Kč) -243Úvěry (mil. Kč) 27Vklady (mil. Kč) 1420Podíl na celkových...

Investiční a poštovní banka (divize ČSOB)

Historie:Investiční a poštovní banka je jednou z nejstarších českých bank. Je právním nástupcem Hypoteční banky Království českého (založeného v roce 1865) a poválečné Investiční banky.K 1.1.1990 byla Investiční banka plně obnovena jako státní peněžní...

eBanka

Historie:Původní Expandia Banka vznikla v roce 1997 převzetím Zemské banky v Olomouci. Podnikatelský projekt připravovaný skupinou Expandia od poloviny roku 1997 vyvrcholil zahájením provozu v květnu 1998 a na konci tohoto roku oznámila 20...

Přímé bankovnictví

Většina bank a dalších peněžních ústavů, které v nějaké podobě přímé bankovnictví provozují nebo hodlají nabízet se vyjádřila, že tyto služby hodlá poplatkově zvýhodňovat. Banky se přitom často snaží přimět klienty k využívání některých...

Zákazníci – přímého bankovnictví

1.4 ZákazníciPřímé bankovnictví je fenoménem posledních několika málo let. Jeho služby jsou natolik pohodlné a flexibilní, že si na ně začíná přivykat stále větší počet majitelů bankovních kont. Rozsah přímého bankovnictví se tak jednoznačně...

Náklady, poplatky a bezpečnost – přímého bankovnictví

Náklady, poplatky a bezpečnostJednoznačná je role bankovních poplatků. Zvláště při rozhodování firem to není nejdůležitější kritérium. Při porovnání poplatků s produkty klasického bankovnictví i při mezibankovním srovnání je navíc třeba vzít v úvahu faktor...

Samoobslužné zóny

1.1.4 Samoobslužné zónyPrvní a nejrozšířenější samoobslužnou formu představují klasické bankomaty. Vedle klasického bankomatu pro výběr hotovosti obsahují tyto zóny i informační terminály, které poskytují základní údaje o bance, jejich službách a úrocích.Nebo jsou to...