Finance, bankovnictví

GE Capital Bank – Homebanking = BankKlient

3.1.3.3 Homebanking = BankKlientBankKlient je programový produkt určený k dálkovému přenosu dat nebo k přenosu dat na kompatibilních médiích (disketa) mezi GE Capital Bank a zákazníkem. Tento produkt, který je obecně označován jako homebanking,...

Československá obchodní banka

3.1.4 Československá obchodní bankaČeskoslovenská obchodní banka nabízí v současné době tři produkty elektronického bankovnictví:• ČSOB Linka 24 = Phone banking• Edifact• OB Multicash3.1.4.1 ČSOB Linka 24je nový systém telefonního bankovnictví ČSOB, který umožňuje klientům...

GE Capital Bank

3.1.3 GE Capital BankGE Capital Bank je další z několika bank, které nabízejí služby elektronického bankovnictví. Orientuje se na klienty z řad spotřebitelů a malých a středních firem a poskytuje jim zákaznicky zaměřené finanční...

GE Capital Bank – Telefon Banka

3.1.3.2 Telefon BankaTelefon Banku si mohou zřídit majitelé Flexikonta (fyzické osoby občané) a majitelé běžného účtu (fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby). Pro funkčnost Telefon Banky je nutné použít telefon s tónovou volbou.Pomocí jednoduchého...

IPB Homebanking

3.1.2.3 IPB HomebankingTato služba je poskytována k běžnému korunovému účtu, běžnému devizovému účtu a revolvingovému úvěrovému účtu. Je určena pro právnické i fyzické osoby.Služba IPB Homebanking umožňuje:• zadávání tuzemských a zahraničních platebních příkazů• zřizování...

IPB – Kompatibilní média

3.1.2.4 Kompatibilní médiaU Investiční a poštovní banky existuje možnost předání dat platebního styku mezi bankou a klientem a naopak na kompatibilním médiu (disketa, CD-ROM. ZIP jednotka).Prostřednictvím přenosných médií se uskutečňují dva základní typy operací:•...

Investiční a poštovní banka

3.1.2 Investiční a poštovní bankaV nabídce Investiční a poštovní banky je pět druhů elektronického bankovnictví:• IPB Phonebanking• IPB GSM Banking• IPB Homebanking• Kompatibilní média• Bezdokladový elektronický styk3.1.2.1 IPB PhonebankingSlužba poskytuje na telefonním čísle 0800/152...

Investiční a poštovní banka – IPB GSM Banking

3.1.2.2 IPB GSM BankingInvestiční a poštovní banka byla druhým peněžním ústavem na území České republiky, která svým klientům nabídla možnost ovládat svůj účet pomocí mobilního telefonu. Službu si může aktivovat klient, který používá mobilní...

Elektronický klíč eBanky

Elektronický klíč eBankyElektronický klíč je u eBanky používán k zabezpečení komunikace klienta s bankou všemi komunikačními kanály, tedy nejen na internetu.Elektronický klíč obsahuje naprogramovaný šifrovací algoritmus a šifrovací klíč DES (Data Encryption Standard) délky...

Jak může klient přispět k zajištění bezpečnosti

Jak může klient přispět k zajištění bezpečnostiEBanka využívá pro zajištění bezpečnosti kombinaci vysoké kryptografické podpory (128bitové šifrování) s autentizačním a certifikačním prostředkem elektronického klíče. Tím je zaručeno, že pokud by došlo k prozrazení jedné...