Finance, bankovnictví

Hypoteční úvěry

10. Postupy hypotečního úvěrování Stavební hypoteční úvěr Druhy hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru Podnikatelské hypoteční úvěry ČLENĚNÍ FINANČNÍHO TRHU

Úvěr

Žádost o úvěr: Formy zajištění úvěr. produktů banka může poskytnout úvěr ve formě: Devizový úvěr, sanační úvěr a hypotéční úvěr Stavební hypoteční úvěr Úvěr na bytové potřeby od stavebních spořitelen Druhy úvěrů  Lombardní...

Fondy

Penzijní fondy Vlivy na nabídku úspor – zapůjčitelné fondy: 15. Podílové fondy Zapůjčitelné fondy • investiční(akciový) model fondu (7.11) Změny nabídky zapůjčitelných fondů 16. PENĚŽNÍ INVESTIČNÍ FONDY. Trh zapůjčitelných fondů Druhy Fondů

Pojištění,pojišťovací služby

Úloha státního dozoru nad pojišťovnictvím Pojišťovací agent Zák. o pojišťovnictví, prováděcí vyhláška Regulace pojišťovací činnosti ze strany státu Faktory ovlivňující velikost pojistného v životním… Rozdíly ve stanovení (život. / neživot.) pojištění… Principy stanovení pojistného...

Daně

DAŇOVÝ DOPAD A PŘESUN Principy sjednoceného daň. systému EU DAŇOVÉ PRINCIPY majetkové daně Charakteristické znaky jednotlivých druhů daní Nedaňové příjmy DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Definování daně Nepřímé daně Daně NEODVEDENÍ DANĚ DANĚ Z PŘÍJMŮ,...

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – kompletní obsah_1:

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – obsah: JOBING – Jak se stát úspěšným VZNIK FINANCÍ Komerční banka – Ceník BBS 3.1.6Komerční banka Česká spořitelna – GSM Banking Česká spořitelna – Poplatky za používání služby Česká spořitelna...

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – kompletní obsah_2:

Příloha Mimoburzovní obchody 5. Přímé obchody s bloky … Každý s těchto trhů sleduje … Orgány burzy: 7.4.1 Burzy ČR Pro obchodování jsou … Kapitál je velmi citlivý na jakékoliv … Opce – je...

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – kompletní obsah_3:

Změny ústředního kurzu se projevují jako: 6) VLIV DEPRECIACE A APRECIACE NA VÝVOJ A DOVOZ 3. Jamajský systém 1. Zlatý standard TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY Systém pohyblivých měnových kurzů je: d) Státní zásahy –...

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – kompletní obsah_4:

Deriváty: Vkladové listy (certifikáty) Dluhopis (obligace) Podílový list Akcie Reeskont: Směnky Cenné papíry Globální trh obligací 2. ZAHRANIČNÍ MO devizový trh: velké obchodní banky X malé OB a … Organizace devizového trhu Dlouhodobé vlivy...

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – kompletní obsah_5:

ČR A EU (VEŘ. PŘÍJMY >> DANĚ) ČR A EU (VEŘ. FINANCE) VEŘEJNÉ FINANCE V ČR PŘED VSTUPEM DO EU Strukturální, cyklický deficit Státní záruky Definice deficitu VEŘEJNÉ ROZPOČTY A VEŘEJNÝ DLUH Státní fondy...