Archiv měsíce: Červen 2008

ČR A EU (VEŘ. FINANCE)

(2) ČR A EU (VEŘ. FINANCE)každá vstupující země zpracovává pro každý rok PEP (Předvstupní ekonomický program)– viz stránky min. financí– uvnitř jsou mj. uvedeny úkoly pro veř. finance– ukládá České republice – opustit jednoroční...

ČR A EU (VEŘ. PŘÍJMY >> DANĚ)

(3) ČR A EU (VEŘ. PŘÍJMY >> DANĚ)– má být stabilizována daň. kvóta (složená – vč. soc.zabezp, zdr. poj.) – nyní kolem 40 %.– harmonizace daní: služby zdanit plnou sazbou-ale pozor na rozv. infrastruktury–...

Státní záruky

Státní záruky (dluh garantovaný ústřední vládou) – 2. pololetí 2003 – 587,2 MLD• České dráhy 6,4 mld. /zákon 77/2002 sb.• ČKA 144 mld. /zákon 239/2001 sb.• garance dluhu bank. sektoru – hlavně špatná aktiva,...

Strukturální, cyklický deficit

Strukturální, cyklický deficit (graf časová osa – vývoj HDP) – cyklické výkyvy, když očistíme o tyto výkyvy, vyjde nám trend. Není to přímka – může se měnit, zrychlovat, zpomalovat. Trend je spíše k růstu...

VEŘEJNÉ FINANCE V ČR PŘED VSTUPEM DO EU

VEŘEJNÉ FINANCE V ČR PŘED VSTUPEM DO EU(1) OBECNĚ O VEŘ. ROZPOČTECH V EU maastrichtská kritéria 1992:– deficit veř. rozpočtů, hrubý veř dluh ve vzt. k HDP (v trž. cenách)– krit. cen. stability, dlouhod....

VEŘEJNÉ ROZPOČTY A VEŘEJNÝ DLUH

VEŘEJNÉ ROZPOČTY A VEŘEJNÝ DLUHve středu byl schválen rozpočet (3. čtení) – schodek 115 mld. Kč.úloha vlády: stabilizovat MAE vývoj (cykly), poskytovat veřejné statky, redistribuovat důchody. Důležitá je SPOTŘEBA – rovnoměrná v čase. Zvýšit...

Definice deficitu

Definice deficitu:1) státní rozpočet vč. st. fin. aktiv + národní fond2) 1 + centrální mimorozp. akt + soc.zab = konsolidov. ústř. vláda3) 1 + místní rozpočty = konsolidované veř. rozpočty4) konsolidovaná všeobecná vláda (nejširší...

Hodnocení efektivnosti veř. institucí

Hodnocení efektivnosti veř. institucí (ukazatele rentability, efektivnosti apod. jen těžko použitelné):– užitek nemusí být peněžně vyjádřitelný– užitky jsou roztroušené– veřejný sektor odčerpává zdroje soukromého sektoru– veřejných sektor produkuje více veř. statků než je optimum...

Státní fondy

Státní fondy>> společná charakteristika:zvláštní instituce, zřízené zákonem pro financování určité oblasti – účelově, jsou mimorozpočtové, smysl je alternativní zdroj financování některých potřeb (politický problém –kterých?). Fond shromažďuje prostředky určené zákonem – nemůže ovlivnit jejich...

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE– OSS a PO jsou:>> veřejné neziskové organizace v ČR>> jsou zřizovány zákonem (státem – ministerstva, ústavní soud, státní zastupitelství, NKÚ, úřad vlády, kancelář prezidenta, kancel. ombudsmana..) nebo...