Finance, bankovnictví

HLAVNÍ KORESPONDEČNÍ BANKY

HLAVNÍ KORESPONDEČNÍ BANKYMoravia Banka využívá široké sítě svých korespondentů, která činí téměř 700 bank v 84 zemích světa, což dostatečně zabezpečuje platební styk a další vzájemnou spolupráci. U 30 bank v 17 zemích banka...

VYSTAVOVÁNÍ BANKOVNÍCH ŠEKŮ V MORÁVIA BANCE

VYSTAVOVÁNÍ BANKOVNÍCH ŠEKŮ V MORÁVIA BANCEMoravia Banka vystavuje bankovní šeky na všechny volné směnitelné měny obsažené v kurzovním lístku banky. Bankovní šek je platební instrument, který umožňuje nahradit hotovost, případně hladký platební styk a...

BANKOVNÍ INFORMACE

BANKOVNÍ INFORMACE Bankovní informace jsou informace poskytované bankami o jejich klientech. Poskytování těchto informací se řídí zásadou zachování bankovního tajemství, tzn., že obdobnou informaci banka podává pouze s písemným souhlasem klienta, anebo na jeho...

BANKOVNÍ A KLIENTSKÉ ŠEKY

BANKOVNÍ A KLIENTSKÉ ŠEKYBankovní a klientské šeky jsou platebními příkazy ve formě cenných papírů. Šeky musí obsahovat zákonem definované náležitosti. Ve vyspělých zemích představují platby šekem až 60% z celkového objemu všech operací. Jeden...

CESTOVNÍ ŠEKY

CESTOVNÍ ŠEKYCestovní šeky Moravia Banky jsou připraveni Vám nabídnout i širokou paletu nadstandardních služeb v oblasti devizových obchodů, např.:• Odborné konzultace a poradenství – při volbě vhodného zajištění, platebních nástrojů, předkontraktační poradenství aj.• Zajišťování...

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY V OBLASTI DEVIZOVÝCH OBCHODŮ

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY V OBLASTI DEVIZOVÝCH OBCHODŮSpecialisté Moravia Banky jsou připraveni Vám nabídnout i širokou paletu nadstandardních služeb v oblasti devizových obchodů, např.:• Odborné konzultace a poradenství – při volbě vhodného zajištění, platebních nástrojů, předkontraktační...

BANKOVNÍ ZÁRUKA

BANKOVNÍ ZÁRUKABankovní záruka je nástroj sloužící k zajištění závazků v zahraničním i tuzemském platebním styku. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny,...

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV(exportní a importní)

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV(exportní a importní)Dokumentární akreditiv je závazkový platební nástroj omezující v maximální možné míře rizika obou obchodních stran v zahraničním i tuzemském platebním styku. Dokumentární akreditiv je neodvolatelný závazek vystavující banky v zastoupení příkazce...

DOKUMENTÁRNÍ INKASO

DOKUMENTÁRNÍ INKASO(exportní a importní) Dokumentární inkaso je platební nástroj používaný v zahraničním i tuzemském platebním styku. Podmínky platby dokumentárním inkasem musí být dohodnuty již při uzavírání kontraktu mezi obchodními stranami. Dodavatel předá dohodnuté dokumenty...

DOŠLÉ HLADKÉ PLATBY (ÚHRADY ZE ZAHRANIČÍ)

DOŠLÉ HLADKÉ PLATBY (ÚHRADY ZE ZAHRANIČÍ)Došlé hladké platby se připisují klientům na základě avíza přijatého systémem S.W.F.T. Účet klienta je kreditován ihned po připsání adekvátní částky na některý z NOSTRO účtů banky. Klient je...