Finance, bankovnictví

Základní typy bankovních systémů

Výše uvedená členění jsou ale velmi obecná a neodrážejí tak reálně existující bankovní systémy. Proto se zde pokusím o přesnější rozčlenění bankovních systémů. Nejlépe je můžeme rozdělit podle hlediska bankovních produktů, které mohou jednotlivé...

Systém založený na plně univerzálních …

– systém založený na plně univerzálních bankách je základem teorie tzv. svobodného bankovnictví. Zastánci této teorie kritizují centrální banku a požadují její zrušení a jako výhodné vidí zřízení plně univerzálních bank i s funkcí...

4.3 Systém centrální banka + banky + realitní banky

Tento bankovní systém je považován za univerzální bankovní systém, jelikož je založen na existenci univerzálních bank, jejichž univerzalita je proti předešlému typu bankovního systému zúžena o realitní bankovnictví. To znamená že je zúžena o...

Míra otevřenosti domácích bankovních …

Míra otevřenosti domácích bankovních systémů vůči zahraničním bankám je daleko vyšší v zemích EU nežli v zemích USA nebo Japonsku, které zde vytvářejí regulační bariery. Proniknutí na bankovní trhy USA či Japonska je regulováno...

Dvoustupňový bankovní systém

Dvoustupňový bankovní systém je charakteristický pro většinu tržních ekonomik. Tento systém funkčně odděluje centrální a obchodní bankovnictví. Centrální banka pak až na výjimky neprovádí činnosti, které spadají do kompetence působnosti obchodních a dalších bank....

Konkrétní systémy ale nejsou stejné, …

Konkrétní systémy ale nejsou stejné, mezi jednotlivými tržními ekonomikami nalezneme celou řadu, někdy i dost podstatných, rozdílů. Nejdůležitější z těchto rozdílů je mezi univerzálními a specializovanými systémy. Tento rozdíl a další dva hlavní rozdíly,...

V jednostupňových bankovních systémech centrálně …

V jednostupňových bankovních systémech centrálně plánovaných ekonomik se postavení bank a to včetně centrální banky se zásadně liší od postavení bank v tržní ekonomice. Mimo velmi nízkého počtu bank je dalším základním znakem jednostupňového...

Podniky mají v podstatě vždy …

– podniky mají v podstatě vždy nárok na úvěr, úvěrující banka či jiná pověřená pobočka centrální banky nemá mnoho možností odmítnout, protože věcné plánování má prioritu před finančním plánováním– banky působí bez ohledu na...

Obrázek 2 – Jednostupňový a dvou stupňový bankovní systém

2. Jednostupňový bankovní systém V jednostupňovém bankovním systému provádí v podstatě všechny operace jediná centrální banka. Často zde působí ještě další banky, které ale:– jsou specializované na předem velmi úzce vymezený rozsah bankovních činností...

Toto vymezení se může mezi jednotlivými …

Toto vymezení se může mezi jednotlivými zeměmi mírně lišit, obecně však platí, opět dle centrální banky, že banka je institucí s bankovní licencí. Tato bankovní licence umožňuje bankám provádět bankovní operace a nabízet bankovní...