Finance, bankovnictví

4.3 Systém centrální banka + banky + realitní banky

Tento bankovní systém je považován za univerzální bankovní systém, jelikož je založen na existenci univerzálních bank, jejichž univerzalita je proti předešlému typu bankovního systému zúžena o realitní bankovnictví. To znamená že je zúžena o...

Systém založený na plně univerzálních …

– systém založený na plně univerzálních bankách je základem teorie tzv. svobodného bankovnictví. Zastánci této teorie kritizují centrální banku a požadují její zrušení a jako výhodné vidí zřízení plně univerzálních bank i s funkcí...

Základní typy bankovních systémů

Výše uvedená členění jsou ale velmi obecná a neodrážejí tak reálně existující bankovní systémy. Proto se zde pokusím o přesnější rozčlenění bankovních systémů. Nejlépe je můžeme rozdělit podle hlediska bankovních produktů, které mohou jednotlivé...

Míra otevřenosti domácích bankovních …

Míra otevřenosti domácích bankovních systémů vůči zahraničním bankám je daleko vyšší v zemích EU nežli v zemích USA nebo Japonsku, které zde vytvářejí regulační bariery. Proniknutí na bankovní trhy USA či Japonska je regulováno...

Konkrétní systémy ale nejsou stejné, …

Konkrétní systémy ale nejsou stejné, mezi jednotlivými tržními ekonomikami nalezneme celou řadu, někdy i dost podstatných, rozdílů. Nejdůležitější z těchto rozdílů je mezi univerzálními a specializovanými systémy. Tento rozdíl a další dva hlavní rozdíly,...

Dvoustupňový bankovní systém

Dvoustupňový bankovní systém je charakteristický pro většinu tržních ekonomik. Tento systém funkčně odděluje centrální a obchodní bankovnictví. Centrální banka pak až na výjimky neprovádí činnosti, které spadají do kompetence působnosti obchodních a dalších bank....

Podniky mají v podstatě vždy …

– podniky mají v podstatě vždy nárok na úvěr, úvěrující banka či jiná pověřená pobočka centrální banky nemá mnoho možností odmítnout, protože věcné plánování má prioritu před finančním plánováním– banky působí bez ohledu na...

V jednostupňových bankovních systémech centrálně …

V jednostupňových bankovních systémech centrálně plánovaných ekonomik se postavení bank a to včetně centrální banky se zásadně liší od postavení bank v tržní ekonomice. Mimo velmi nízkého počtu bank je dalším základním znakem jednostupňového...

Obrázek 2 – Jednostupňový a dvou stupňový bankovní systém

2. Jednostupňový bankovní systém V jednostupňovém bankovním systému provádí v podstatě všechny operace jediná centrální banka. Často zde působí ještě další banky, které ale:– jsou specializované na předem velmi úzce vymezený rozsah bankovních činností...

Toto vymezení se může mezi jednotlivými …

Toto vymezení se může mezi jednotlivými zeměmi mírně lišit, obecně však platí, opět dle centrální banky, že banka je institucí s bankovní licencí. Tato bankovní licence umožňuje bankám provádět bankovní operace a nabízet bankovní...