Finance, bankovnictví

Vnější úvěrové hodnocení

– nejpopulárnější hodnotící agentury: Standard and Poor´s, Moody´s FitchIBCA, Surf and Phelps, Thomson Financial Bank Watch– u dlouhodobého hodnocení je větší důraz položen na ziskovosti a ekonomickém sektoru, zatímco krátkodobé hodnocení více zdůrazňuje likviditu–...

Přímé úvěrové riziko

– je to riziko ztráty ze selhání partnera u netradičních rozvahových položek v plné nebo částečné hodnotě, tj. u úvěrů, půjček, vkladů (depozit), dluhopisů, směnek, apod. – je nejstarším finančním rizikem a zůstává stále...

Faktory, které snižují úvěrové riziko:

– konzervativní přístup managementu a úvěrová politika banky– dokonalý schvalovací proces před poskytnutím úvěru– přiměřené limity úvěrové angažovanosti banky vůči klientům– pravidelné monitorování rizika– řádné zajištění nebo pojištění úvěru– diverzifikace rizika mezi odvětví a...

Úvěrové riziko

– je rizikem ztráty ze selhání partnera (dlužníka) tím, že nedostojí svým závazkům, a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu– tyto závazky vznikají z úvěrových aktivit, obchodních a investičních aktivit, z platebního styku a...

Finanční rizika

– jsou definována jako potenciální finanční ztráty subjektu (tj. nikoli již existující realizovaná či nerealizovaná finanční ztráta, ale ztráta v budoucnosti vyplývající z daného finančního či komoditního nástroje nebo finančního či komoditního portfolia)– jsou...

Banky bez licence:

Banky v likvidaci nebo konkurzu:Kreditní a průmyslová banka, AB banka, Česká banka, První slezská banka, Kreditní banka, Realitbanka, COOP banka, Velkomoravská banka, Agrobanka, Ekoagrobanka, Pragobanka, Universal Banka, Moravia Banka, Union banka, Plzeňská bankaBanky zaniklé...

Česká exportní banka, a. s., …

– Česká exportní banka, a. s., která byla založena v roce 1994 a svou činnost zahájila v roce 1995. Hlavní činnosti této banky je podpora vývozu, prostřednictvím státem zvýhodněného financování, hlavně z pohledu doby...

5. Český bankovní systém

Český bankovní systém vychází z orientace na EU. Je založen na dvoustupňovém univerzálním bankovnictvím s existencí určitých specializovaných bank. Základní složkou českého bankovního systému jsou univerzální banky, mezi kterými dominují svým podílem tři velké...