Finance, bankovnictví

6.6 Úvěrová analýza, zajištění úvěru

Banka zkoumá všechny podstatné okolnosti týkající se žádosti o úvěr – provádí tzv. úvěrovou analýzu, při které hodnotí bonitu klienta. Bonitou klienta rozumíme jeho schopnost dostát svým platebním závazkům, a tedy i schopnost přijímat...

Banku obvykle zajímají informace týkající se:

• zákazníka samého• schopnosti zákazníka splatit úvěr• možnosti zajištění úvěru• současného vztahu zákazníka s bankouZákazník žádá banku o úvěr formou písemné žádosti o poskytnutí úvěru.V této žádosti uvede klient především:• jméno a adresu, popř....

6.5 Obecný postup při poskytování úvěru

Úvěrový proces má několik základních částí:• úvodní schůzka se zákazníkem, získání potřebných informací• úvěrová analýza• uzavření úvěrové smlouvy• kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy Úvodní schůzka se zákazníkem, získání potřebných informací Poskytnutí úvěru je spojeno...

Konkurenčnost prostředí

• konkurenčnost prostředí – banka při stanovení úrokových sazeb z úvěru musí sledovat úrokové sazby ostatních bank, aby obstála v konkurenci a udržela si zákazníky• výše nákladů banky – banka, která nemá příliš vysoké...

Druhy úrokových sazeb z úvěru:

• pevná úroková sazba – úroková sazba je stanovena pevně určitým procentem – např. 12% ročně• pohyblivá úroková sazba – úroková sazba je stanovena odchylkou od základní sazby, kterou vyhlašuje centrála příslušné banky. Úroková...

6.4 Úvěrová politika banky, úvěr a jeho úročení

Poskytování úvěrů bankovním klientům je důležitou činností banky. Největším zdrojemvýnosů banky jsou právě přijaté úroky z poskytnutých úvěrů.Každá banka má svou úvěrovou politiku, tj. soubor zásad a metod, které by bankovní pracovníci měli uplatňovat...

V případě podmínek nedodržení smlouvy …

V případě podmínek nedodržení smlouvy ) ze strany klienta má banka možnost žádat okamžité splácení úvěru, nebo realizovat své zástavní právo (prodat zastavenou nemovitost nebo cenné papíry a z utržených peněz uhradit úvěr).Ekonomická situace...

6.3 Zajištění návratnosti úvěru

1. Než poskytne banka klientovi úvěr, prověřuje si:• bonitu klienta – schopnost a ochota dostát svým zákazníkům, majetkové poměry žadatele• podnikatelský záměr – nač si podnikatel bere úvěr, návratnost projektu• likviditu – schopnost přeměny...

Eskontní úvěr

• eskontní úvěr – souvisí s eskontem (odkoupením) směnky klienta před dobou splatnosti bankou. Neplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od posledního majitele směnky• akceptační úvěr – banka neposkytuje klientovi...

Při poskytování úvěru v podnikatelské …

Při poskytování úvěru v podnikatelské činnosti požaduje banka seriózní a hodnověrný podnikatelský záměr se zdůrazněním návratnosti úvěru. Dále banka žádá zajištění úvěru, tj. vlastní záruku, že zapůjčené peníze dostane zpět. Klient bance ručí např....