Finance, bankovnictví

Příloha

VZOR SMĚNKY VLASTNky …………………………. Měna:………………….. Částka: …………………Místo a datum vystavení (měsíc slovy) Za tuto směnku zaplatím …………………………………….. Údaj splatnosti (měsíc slovy) na řad …………………………………………………………………………………….(komu) …………………………………………………………….. korun českých (částka slovy) Splatno v (místo placení) u...

Každý s těchto trhů sleduje …

Každý s těchto trhů sleduje samostatně akcie, podílové listy a samostatně obligace, dluhopisy a HZL.Burza nabízí obchodování v pěti segmentech.Kurzotvorné obchody (obchody na centrálním trhu):1. Fixing – ve fixingu se obchoduje přes automatizovaný obchodní...

5. Přímé obchody s bloky …

5. Přímé obchody s bloky cenných papírů – jedná se o přímé obchody mezi členy burzy. Burza cenných papírů garantuje vypořádání na ní uzavřených obchodů.Druhy burzovních obchodů:1. z časového hlediska• promptní – v reálném...

Orgány burzy:

• valná hromada (nejvyšší orgán)• burzovní komora (statutární orgán, řídí činnost burzy)• dozorčí rada (kontrolní orgán)• výbory (např. výbor pro kotaci), burzovní rozhodčí soud, a dalšíČlenství na burze Burza je organizována na členském principu....

Pro obchodování jsou …

• pro obchodování jsou stanovena přesná pravidla (částečně daná zákony a částečně stanovená řídícími orgány této burzy)• obchodu na burze se může zúčastnit pouze vymezený okruh osob (burzovní dohodci, makléři apod.), kteří mají povolení...

7.4.1 Burzy ČR

V české republice fungují čtyři burzy:• BCP Praha, a.s. – burza cenných papírů• Plodinová burza Brno – obchod s pšenicí, ječmenem, žitem, kukuřicí, hrachem apod.• Českomoravská komoditní burza v Kladně – obchod s nerostnými...

Opce – je právo k budoucímu …

• opce – je právo k budoucímu datu uskutečnit obchod s cenným papírem nebo devizami za předem sjednanou cenu. Za tuto opci musíte zaplatit dosti vysoký poplatek, ale u velkých obchodů je to pro...

Kapitál je velmi citlivý na jakékoliv …

Kapitál je velmi citlivý na jakékoliv riziko a při sebemenším náznaku ohrožení se stahuje do bezpečí, což se projevuje okamžitě řetězcovým pádem kurzů na burze, které mohou vyústit až v krach burzy. Burza cenných...

Investoři získají úroky, …

Investoři získají úroky, banka má kapitál na poskytování hypotečních úvěrů a vydělává na rozdílu úroků poskytnutých a přijatých, žadatel o úvěr získal peníze na svůj investiční záměr. Všichni jsou spokojeni a tato spokojenost může...

7.3 Deriváty cenných papírů

Deriváty souvisí s obchody s cennými papíry, jsou od nich odvozené. Deriváty se využívají nejen u cenných papírů kapitálového trhu, ale i u deviz. U derivátů dochází k nejvyšší míře abstrakce ve finančních operacích,...