maturitní otázky, referáty a učivo z předmětu finančnictví a bankovnictví

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

INFLACE

INFLACE
definice (monetaristé) – dlouhodobý, nepřetržitý růst cenové hladiny doprovázený nadměrnou emisí peněz. Jestliže %ΔM > %ΔYp (základní zdroj inflace: nadměrná emise peněz)
(keynesiánci) – jakýkoliv růst cenové hladiny způsobený čímkoli (externí šoky, růst cen surovin, ΔM..), odvození inflace (MONETAR.) – viz učebnice (jsou tam o tom 2 stránky).

Měření inflace
- index CPI (index spotřebitelských cen) – existuje určitý spotřební koš („balík zboží, které nakupuje průměrný spotřebitel za určitou časovou jednotku“) – každý měsíc se mění změny cen v tomto koši.
- index PPI (index cen průmysl. výrobků)
- deflátor HDP = nom. HDP / reál. HDP
(nom. HDP – vyjádřen v běžných cenách(2002), reálný HDP – vyjádřených ve stálých cenách (např. r.1995)
Reálný HDP vyjadřuje ceny očištěné o inflaci.
Míra inflace (2002) = (deflátor 2002 – deflátor 2001)/ deflátor 2001

KLASIFIKACE TYPŮ INFLACE
inflace:
- poptávková – způsobena zvýšením AD (rostou ceny, roste Y) (graficky – posun křivky AD nahoru)
- nabídková – způsobena snížením AS (rostou ceny, klesá Y…zvyšuje se nezaměstnanost)


Způsoby léčení poptávkové inflace: (musíme dostat křivku AD zase dolů) – restriktivní měnová politika, restriktivní fiskální politika.

Nabídková inflace:
1) sníží se dlouhodobá i krátkodobá AS
2) sníží se pouze SAS (posun SAS nahoru)
ad 1)
LAS a SAS se posunou doleva – v ekonomice klesne množství disponibilních VF (výr. fakt.) – vlivem povodní, zemětřesení, války, konfliktu, znečištění prostředí, kontaminace půdy, rozšiřování pouští (úbytek půdy).

Mzdově nákladová inflace – odbory – tlačí na růst mezd (nadměrný růst mezd)  zvyšují se ceny vstupů a tak i finální produkce rychle rostou. Za tak vysoké ceny se nikomu nechce nakupovat, produkt proto začne klesat.
Jak se bránit?
Bylo by možné snížit AD (snížila by se i cen. hladina – míra inflace), ale to by došlo ještě k větší recesi – rovnováha by byla ještě dál vlevo od potenciálu, ještě větší nezaměstnanost…
Řešení – demonopolizace ekonomiky, vyjednávání s odbory.

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!